"Погоня": прапор і герб Полісся, історична символіка українських земель, Пагоня

"ПОГОНЯ": історична та сучасна офіційна символіка Полісся

foto: polissia VSU 2015 Герб Полісся, який називають поліська "Погоня", також відомий білоруською як "Пагоня", польською "Pogoń" і литовською "Vytis", веде своє коріння від стародавнього герба князів роду Гедіміновичів [Gediminaičiai], Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського (ВКЛ), Полісся та Білорусі.

Існує багато різних стилістичних варіантів зображення герба "Погоні", що вирізняються передусім кольором, фігурою вершника та символом, зображеним на щиті лицаря.

Так, історичний герб Полісся являє собою зображення білого вершника на червоному тлі, з синьою попоною, золотими елементами оздоблення, пір'ям шолома (плюмаж) та червоним щитом із срібними Стовпами Гедіміна (також відомі як Гедимінові колони або Стовпи Гядімінаса, колюмни)...

Останній елемент герба – Стовпи Гедиміна на щиті вершника – вирізняють Погоню Полісся від усіх інших споріднених геральдичних символів сучасності, зокрема теперішнього герба Литовської Республіки, на якому вершник у шоломі із забралом без плюмажу, зі щитом синього кольору, що має золотий Подвійний хрест (шестираменний, "апостольський" хрест), або державного герба Білорусі 1918 та 1991-1995 року (біла попона, білий щит, простий шолом без пір'я, золотий Подвійний хрест).

Стовпи Гедиміна (колюмни)

Один з найдавніших символів Східної Європи, що з великою імовірністю є спорідненим із руським Тризубом, можливо також опосередковано і з Генуезьким порталом. Уперше колюмни, вірогідно, почав застосовувати ще перший литовський король Міндаугас [Mindaugas, Міндовг, Мендовг, Міндовґ, Мендог], що правив близько 1236-1263 рр. Усяк випадок, колюмни зафіксовано в 14 столітті на монетах князя Кястутіса [Kęstutis, Кейстут]. У часи Вітаутаса Великого колюмни набули особливо широкого застосування. Так, під час Грювальдської битви 1410 року військ ВКЛ та Польщі проти хрестоносців, у якій брали участь і руські загони Полісся, 10 хоругв війська князя Вітаутаса мали на своїх знаменах власне колюмни, решта – герб Погоня з колюмнами.


Геральдика, історія герба "Погоня"

Історія виникнення герба Погоня пов'язана із європейською лицарською традицією, геральдичні елементи якої з'являються в Середні віки й у Східній Європі, зокрема Галичині, Литві. Хто першим з литовських князів почав використовувати подібне зображення вершника-охоронця невідомо. Вірогідно, це був князь Вітяніс [Vytenis, Вітень], правив близько1295-1315/16, про що свідчить Густинський літопис.

Уперше ж документально вершник із піднятим мечем як державний символ ВКЛ зафіксовано 1366 року на печатці великого князя Литви, Русі та Жемайтії Альгірдаса [Algirdas, Ольгерд]. Подібним чином використовувався також і князем Йогайлом [Jogaila, Władysław II Jagiełło, Ягайло, Ягелло] та Вітаутасом Великим [Vytautas the Great, Вітовт, Витовт]. У подальшому Погоня слугувала як державний герб ВКЛ, зокрема вона зображена на Литовських Статутах, була елементом герба Речі Посполитої (Республіки Обох Народів), різні модифікації Погоні були символами різних воєводств Полісся.

Походження назви та значення "Погоні"

Незважаючи на те, що першими використовувати "Погоню" почали литовські князі, назва герба має слов'янське, руське походження, адже більшість земель та населення Великого князівства Литовського становили русини, предки сучасних білорусів та українців, яких часто називали литвини, а домінуючою мовою ВКЛ була русинська мова (також відома як руська, в популярних джерелах також - "старобілоруська", "староукраїнська"). Тому вершник уособлював лицаря загалом та литовського князя-охоронця земель зокрема, сам герб - гонитву , погоню за загарбниками – тобто військову дію, вдалу оборону міста чи поселення, після якої місцеві війська та ополченці на чолі із князем "гнали в погоні" відступаючого супротивника подалі від своєї землі. Литовська назва герба – Vytis – фіксується значно пізніше, в самому ж Великому князівстві Литовському герб називався по-русинські "Погоня" або "Пагоня", чи по-польськи Pogoń Litewska.

При цьому центральним елементом герба, безвідносно до його варіантів, незмінно виступає вершник, лицар – князь із піднятим над головою мечем (т. зв. "Меч помсти") - положення якого знаменує те, що князь здійснює помсту, жене, відганяє з земель ВКЛ ворога: монголо-татар, московитів, хрестоносців тощо.

Текст Привілею Великого князя Литовського Йогайла від 1387 року, латиною: "...Quotiescunque etiam hostes et adversarios nostros et ipsius terrae nostrae Lithuanicae fugitivos insequi opportuerit, ad insequutionem huiusmodi, quod роgоniа vulgo dicitur, nоn solum armigeri, verum etiam omnis masculus, cuiuscunque status aut conditionis extiterit, dummodo аrmа bellicosa gestare poterit, proficisci teneatur." - … У тому ж разі, коли доведеться переслідувати ворогів, супротивників наших, які втікали би з нашої литовської землі, то для цього штибу переслідувань, що в народі зветься погоня, зобов'язуються вирушати не лише лицарі, але й кожен чоловік (мужчина).

Сьогодні в різних варіантах "Погоня" присутня на гербах Житомирської області України, обох поліських областей Білорусі – Брестської та Гомельської, Підляського воєводства Республіки Польща, є державним гербом Литовської Республіки.

Загалом, можна стверджувати, що український герб Полісся являє собою одну з найдавніших та найбільш автентичних форм "Погоні", передусім стосовно Стовпів Гедиміна – символу, спорідненого зі Тризубом, що зображувався на гербі "Погоні" раніше за подвійний хрест.

Сьогодні герб Полісся репрезентовано на офіційному гербі Житомирської області України.Історичний прапор Полісся являє собою червоний або малиновий стяг із зображення по центру герба "Погоні".

---

To get more information in English please ask or google for – coat of arms of Ukrainian Polesia, gerb Pogonia, Pogon, Pahonia, flag, Columns of Gediminas or Pillars of Gediminas, The Grand Duchy of Lithuania, Magnus Ducatus Lituaniae.
Чтобы получить информацию по-русски, ищите – герб Полесья, флаг украинского Полесья, "Погоня" или "Пагоня", герб Великого княжества Литовского, символ ВКЛ, столпы Гядиминаса (колюмны, колоны Гедимина), Грюнвальдская (Жальгириская) битва, литвины.
Jeigu norite gauti informaciją lietuvių kalba, prašom kreiptis arba ieškokite Internete – Ukrainos Polesės herbas, vėliava, LDK Vytis, Gediminaičių stulpai Ukrainoje, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, Didi Kunigiste Letuvos.
Aby dowiedzieć się więcej w języku polskim zapytaj lub szukaj w internecie na temat – herb Polesia, symbol Poleski, flaga, Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, nazwa Pogoń, herb Jagiellonów, słupy Giedyminasa, Wialikaje Kniastwa Litowskaje, Ruskaje, Żamojckaje.
Каб атрымаць інфармацыю па-беларуску, шукайце - герб Палесся, сцяг ўкраінскага Палесся, Пагоня, герб Вялікага княства Літоўскага, сімвал ВКЛ, столпы Гядымінаса (колюмны, колоны Гедыміна), ліцьвіны.

Тема: прапор Полісся, герб, gerb Pogonia

ЗНАЙТИ ЧИ СКАЧАТЬ ПОДІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, ФОТО:6 comments:

Анонім сказав...

Даруйце, хочацца запытацца, хто такія "Аль-Гірдас", "Мінда Угас", "Вітаўт АС" ды "Гад-і-Мінус"? Гісторыі вядомыя Міндоўг, Альгерд, Вітаўт, Гедымін без усялякіх канчаткаў -ас і -ус. Няма жаднага дакумэнту тых часоў, дзе б было напісана нп."Гедымінас".

Ігор сказав...

Білоруський анонім видно просто не в курсі основ мовознавства, зокрема понять історичної та сучасної траскрипції

Анонім сказав...

Дуже красивий поліський герб дійсно

Анонім сказав...

класно

Анонім сказав...

крутий герб Полісся!

Анонім сказав...

Цікавий "українскас" написав! Дякуюс!

Дописати коментар

 
 
 

Як називають Полісся?

Поліщуки часто кажуть Полісьсе чи Палесьсе, східні слов'яни та казахи звуть Палессе, Полесье. Словаки та норвежці називають Polesie, чехи - Polesí, південні слов'яни - Polissja чи Полесие, Полесия, Полесје. Литовці іменують Polesė. Німці й шведи звуть Polesien, голандці - Polesië, латиши Poļesje, французи - Polésie. Англійці, італійці, іспанці, фіни - Polesia, рідше Polissia. Норвежці та естонці кажуть Polesje, греки Πολεσία, деякі євреї - פּאָלעסיע, вірмени Պոլեսիե, тайці โปเลเซีย, японці ポリーシャ, корейці 폴레시아, ті, кого найбільше звуть 中文, а турки як завжди - Polesiye.

Екскурсійні тури

Праліси Поліського заповідника | Містичне Камінне село | Чернігів незвичайний | Поліська вузькоколійка "Кукушка"

ВАШІ СТАТТІ

Ви живете на Поліссі чи маєте цікаві матеріали з історії поліського краю? ІЦ Полісся шукає регіональних дописувачів: студентів і журналістів, краєзнавців, істориків, усіх, хто бажає опублікувати свої авторські матеріали - новини, розвідки, дослідження. Особливо розшукуються небайдужі автори у містах: Рівне, Чернігів, Малин, Сарни, Ковель, Ніжин. Зголошуйтесь: icpolissya@gmail.com
 
Copyright © 2009-2022 ІЦ Полісся