ЗНО ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 2010: тести, відповіді, скачати завдання, оцінки

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2010 р. – тести "Історія України", підготовка, завдання, специфікація, пробні тести ЗНО, система оцінки.

Структура тесту ЗНО "Історія України" 2010:

:: загальна кількість завдань тесту з історії України – 60 хв.
:: на виконання тесту відведено 120 хвилин.

Характеристика завдань тесту з історії України 2010 року:


Тест ЗНО 2010 з історії України складається з таких форм тестових завдань:

1. Завдання ЗНО "Історія України" з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них позначено й правильну відповідь; в) правильну відповідь не позначено взагалі.
2. Завдання ЗНО "Історія України" на встановлення відповідності. Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей.
3. Завдання ЗНО "Історія України" на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з інструкції та назв (опису) подій, позначених буквами. Цифрі 1 має відповідати перша подія, цифрі 2 – друга подія, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.

У таблиці подано розподіл максимально можливих тестових балів за періодами історії України.


 • Період від найдавніших часів до першої половини 16 ст.: максимально можливий тестовий бал – 12, відсоток від загальної кількості – 15%. • Період друга половина 16 ст. – перша половина 18 століття: 15 / 18% • Період від другої половини 18 ст. – до початку 20 віку: 16 / 20% • Період 1914 – 1939 років в історії України: 17 / 21% • Період від 1939 року до початку 21 століття: 22 / 27%

  Розподіл завдань тесту ЗНО "Історія України" 2010 за складовими історичної підготовки.
  Відповідно до переліку документів, які визначають зміст тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання, перевірці підлягають наступні складові історичної підготовки випускника загальноосвітніх навчальних закладів.

  Знання: •  дат історичних подій, хронологічних меж явищ і процесів; періодів і етапів історії України • історичних фактів (подій, явищ, процесів) – місць, обставин, учасників, результатів • понять і термінів з історії України • передумов, причин, приводів, сутності, наслідків та значення історичних подій та явищ

  Уміння: • Конкретизувати (відносити дати, події до відповідних історичних періодів та епох, визначати приналежність місцевості до певних регіонів, відносити події та явища до певного історичного процесу, відносити конкретних осіб, груп людей до певних етнічних, соціально-економічних, політичних груп) • Виділяти головне (характерні риси, зміни в житті людей, політиці, економіці та суспільстві, виокремлювати етнічні, соціальні, політичні групи) • Групувати історичну інформацію за вказаною ознакою • Аналізувати та оцінювати істинність суджень, спираючись на власні історичні знання • Працювати з історичними джерелами та документами (отримувати інформацію з джерела, застосовувати набуті знання в зв'язку зі змістом джерела) • Встановлювати послідовність подій у часі, спираючись на знання історичних епох

  Принципи композиції завдань тесту ЗНО "Історія України" 2009 / 2010
  Композиція завдань в тесті ґрунтується на наступних базових принципах:
  1. Завдання ЗНО "Історія України" розташовуються за формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань на встановлення правильної послідовності. Це пояснюється специфікою роботи з завданнями кожної форми та технологічними аспектами їхньої комп'ютерної обробки.
  2. Завдання ЗНО "Історія України" в межах кожної з форм розташовуються в хронологічній послідовності за вказаними вище періодами.
  3. Зростання кількості завдань ЗНО "Історія України" в кожному з періодів послідовно від ранніх епох до сучасності. Це пояснюється необхідністю враховувати обсяг окремих курсів та кількістю годин, відведених на їхнє викладання.

  Критерії оцінювання ЗНО. Система оцінювання окремих завдань і тесту ЗНО з історії України 2010 в цілому
  За правильне (частково правильне) виконання завдання кожної форми встановлюються наступні бали:
  1. Завдання ЗНО "Історія України" з вибором однієї правильної відповіді – 0 – 1 тестовий бал.
  2. Завдання ЗНО "Історія України" на встановлення відповідності – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
  3. Завдання ЗНО "Історія України" на встановлення правильної послідовності – 0 – 1 – 2 тестових бали.
  Максимально можливий бал за правильне виконання всього тесту – 82.

  Додаткові матеріали та обладнання під час виконання тесту ЗНО "Історія України" 2010 не використовуються.
  Умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в 2010 році та перевірки його результатів:
  Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в аудиторії не можуть бути присутні вчителі історії України, всесвітньої історії. Відповіді на завдання автоматично обробляються після сканування бланка відповідей А.

  Рекомендації з підготовки до складання тесту ЗНО "Історія України" 2010

  1. Лях Р., Темірова Н. "Історія України": підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2003 р. – 192 с.
  2. Власов В. "Історія України": підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2005 р. – 280 с.
  3. Власов В. "Історія України": підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2005 р. – 256 с.
  4. Швидько Г. К. "Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.": підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 1999 р. – 384 с.
  5. Турченко Ф., Марокко В. "Історія України": підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2005 р. – 352 с.
  6. Реєнт О., Малій О. "Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття": посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2003 р. – 224 с.
  7. Турченко Ф. "Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939 рр.": підручник для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2002 р. – 352 с.
  8. Кульчицький С., Шаповал Ю. "Історія України (1914–1939)": підручник для 10 класу. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2003. – 304 с.
  9. Гупан Н. М., Пометун О. І. "Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.": навчальний посібник – Київ, А.С.К., 2003. – 352 с.
  10. Турченко Ф. "Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.)": підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2006. – 384 с.
  11. Кульчицький С., Шаповал Ю. "Історія України (1939–2001)": підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, вид-во "Ґенеза", 2005. – 320 с.
  12. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. "Новітня історія України: 11 кл.": навчальний посібник – Київ: А.С.К., 2007. – 384 с.
  13. Крупчан С., Крупчан Т., Скопненко О., Іванюк О. "Новий довідник: Історія України" – Київ: Казка, 2006. – 736 с.
  14. Бойко О. Д. "Історія України": навчальний посібник /3-тє вид., вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.
  15. Кульчицький С. В., Мицик Ю. В., Власов В. С. "Історія України": Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: вид-во "Літера ЛТД", 2007 рік – 528 с.

  При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання радимо також використовувати також і інші чинні підручники та посібники з історії України, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

  ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ останнього ЗНО "Історія України" можна скачати тут (тестові відповіді ЗНО 2009). Додатково варто дізнатися також де пройти пробні тести на ЗНО 2010, порядок і реєстрація на ЗНО 2010 року, останні результати ЗНО.

  ---
  Чтобы получить информацию по-русски, ищите – ВНО "История Украины" 2010, ответы, скачать задания, оценки, подготовка.


  Критерії оцінювання ЗНО 2010: пробні тести

 • ЗНАЙТИ ЧИ СКАЧАТЬ ПОДІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, ФОТО:  7 comments:

  Анонім сказав...

  Ответы на ЗНО 2010 есть... точно также как и в прошлом году... пишите на мыло get-zno@mail.ru там все расскажут или заходите на ихний сайт - www.get-zno@mail.ru

  Шлапак Василь сказав...

  Хочу пройти пробне тестування з історії україни 2010 в Ніжині

  Анонім сказав...

  Два бали тобі в дупу, Шлапаче!!!!!!!!!!! Не давайте йому пробника, бо воно саме тупе як проьбка)))))))))

  Анонім сказав...

  еммм..як мені скачати??
  бо в мене щось воно не йде..((
  дуже потрібно.

  Анонім сказав...

  ви що тормознулися

  Анонім сказав...

  йак скачати його....люди добрі допоможіть будь ласка

  Анонім сказав...

  ЯК СКАЧАТИ???

  Дописати коментар

   
   
   

  Як називають Полісся?

  Поліщуки часто кажуть Полісьсе чи Палесьсе, східні слов'яни та казахи звуть Палессе, Полесье. Словаки та норвежці називають Polesie, чехи - Polesí, південні слов'яни - Polissja чи Полесие, Полесия, Полесје. Литовці іменують Polesė. Німці й шведи звуть Polesien, голандці - Polesië, латиши Poļesje, французи - Polésie. Англійці, італійці, іспанці, фіни - Polesia, рідше Polissia. Норвежці та естонці кажуть Polesje, греки Πολεσία, деякі євреї - פּאָלעסיע, вірмени Պոլեսիե, тайці โปเลเซีย, японці ポリーシャ, корейці 폴레시아, ті, кого найбільше звуть 中文, а турки як завжди - Polesiye.

  Екскурсійні тури

  Праліси Поліського заповідника | Містичне Камінне село | Чернігів незвичайний | Поліська вузькоколійка "Кукушка"

  ВАШІ СТАТТІ

  Ви живете на Поліссі чи маєте цікаві матеріали з історії поліського краю? ІЦ Полісся шукає регіональних дописувачів: студентів і журналістів, краєзнавців, істориків, усіх, хто бажає опублікувати свої авторські матеріали - новини, розвідки, дослідження. Особливо розшукуються небайдужі автори у містах: Рівне, Чернігів, Малин, Сарни, Ковель, Ніжин. Зголошуйтесь: icpolissya@gmail.com
   
  Copyright © 2009-2022 ІЦ Полісся