Миколай РАДЗИВІЛЛ Чорний (Mikalojus Radvila Juodasis, Mikołaj Radziwiłł Czarny): князь м. Олика

Визначні діячі Полісся: засновник династії Радзивіллів у місті Олика

foto: Mikokay Radzivill ChroniyПерший магнат-протестант, найбагатший шляхтич Полісся і засновник Олицького замку, Великий гетьман і канцлер ВКЛ, воєвода Вільнюса і сусід Костянтина Острозького, просвітник і князь Священної Римської імперії на Олиці та Несвіжі Миколай Радзивілл Чорний.

Один з найяскравіших людей в історії Полісся 16 століття Миколай Радзивілл Чорний народився 4 лютого 1515 року в містечку Нясвіж (Несвіж) поблизу північного кордону поліських земель Білорусі...

Його батьком був маршалок Великого князівства Литовського (ВКЛ) Ян Радзивіл II Бородатий [Йонас Радвіла, Jonas Radvila II, Jan Radziwiłł], а матір'ю – власниця земель довкола м. Олика поблизу сучасних Ківерців на Рівненщині Анна Кішка [Ганна, Anna Kiszka], завдяки якій Олика на 4 століття стає родинним гніздом поліської лінії найпотужнішого литовського шляхетського роду Радзивіллів.

Як син маршалка ВКЛ юний Миколай Радзивілл [Мікалай Радзівіл, Mikalojus Juodojo] здобуває освіту у Віттенберзькому університеті Німеччини [м. Віттенберг, Wittenberg], пізніше служить при королівському дворі в Кракові, де зближується з майбутнім князем ВКЛ і королем Польщі Сігізмундом ІІ Августом.

1544 року 29-річний Миколай Радзивілл обіймає посаду Великого маршалка Литовського, що за своїми функціональним обов'язками наближається до міністра внутрішніх справ і генпрокурора країни. На сеймі в Бресті молодий маршалок офіційно вимагає постанови, яка зобов'яже Великого князя Литви жити виключно на території Литви чи Русі (а не Польщі).


1547 року Миколай Радзивілл Чорний отримує від останнього імператора фіктивної вже Священної Римської імперії Карла V Габсбурга [Carlos I, Carolus V, Karl V] почесний титул князя на Олиці та Нясвіжі.

Вплив Миколая Радзивілла на політичні справи в країні величезний. Того ж року його двоюрідна сестра, красуня Барбара Радвілайте [Варвара Радзивілл, Barbora Radvilaitė, Barbara Radziwiłłówna], що на той час була вдовою, таємно вінчається з Великим князем Литви Сігізмундом! Його двоюрідний брат Миколай Радзивілл Рудий [Mikalojus Radvila Rudasis, Mikołaj Radziwiłł Rudy] за кілька років стає Великим гетьманом Литовським і пізніше неодноразово захищає Полісся від наступу московських військ під час Лівонської війни, одержавши, зокрема, блискучу перемогу над переважаючими силами супротивника в битві під білоруськими Чашниками [битва на Улі], в результаті якої загинув командувач військ Московського царства Пьотр Шуйський [Петро, Петр Шуйский].

1548 року Миколай Радзивілл бере шлюб з пані Ельжбета Шидловецька (Elżbieta Szydłowiecka), яка сповідує протестантську віру кальвінізм, що активно поширюється того часу Європою. У шлюбі Миколай Радзивілл народжує 8 дітей.

1549 року князь на Олиці та Несвіжі Миколай Радзивілл Чорний успішно відбиває рейд на Західне Полісся кримських татар. 1550 стає канцлером ВКЛ – фактично прем'єр-міністром уряду Литви та Русі, 1551 року обіймає посаду Вільнюського воєводи.

1553 року Миколай Радзивілл Чорний засновує в Бресті першу поліську типографію та вперше друкує переклад Нового заповіту польською мовою. Того ж року князь Олики приймає лютеранство, а з 1557 року, після спілкування безпосередньо з теологом-протестантом Жаном Кальвіном (Jean Calvin ) – кальвінізм.

Протягом 1557 – 1560 років Миколай Радзивілл відкриває перші в Литві та на Русі кальвіністські костели, зокрема перетворює з католицького на протестантський костел Св. Петра та Павла в Олиці. Протестантизм надзвичайно швидко поширюються по всьому ВКЛ і зокрема Поліссю, як нова, модна й "прогресивна" альтернатива католицизму, що в той час асоціюється з полонізацією. До лав протестантів ненадовго вступає велика кількість православної шляхти Русі та ще зовсім недавні язичники-литовці.


Натомість правнук Йогайли Сігізмунд ІІ Август, що одночасно обіймає посади Великого князя Литви та короля Польщі, проводить пропольську політику та прагне об'єднати свої дві корони. Проте родина Радзивіллів силою Барбари Радвілайте, Миколая Чорного та Рудого рішуче опирається цим спробам, відстоюючи незалежність Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського.

Проте полонізація литовських і руських земель з року на рік лише посилюються, адже на боці поляків значна демографічна, а головно – культурна перевага. Литовська шляхта дедалі більше втрачає власну мову (писемної литовської на той час взагалі не існувало, офіційно вживалися лише латина, руська (русинська, також іменована старобілоруською або староукраїнською) та польська.

У контексті відстоювання незалежності князь пропагує рівність православної та протестантської шляхти ВКЛ щодо католицької Польщі та лобіює домовленості початку 1560-х років, відповідно до якої приєднує до Литви землі Лівонії (більша частина Латвії та південна Естонія), офіційно обіймаючи посаду її намісника. Захищаючи латвійські та білоруські, в т.ч. поліські, землі гетьман з перемінним успіхом веде Лівонську війну проти Московського царства, в якій разом із литовсько-руськими й польськими загонами вперше беруть участь також і запорозькі козаки.

Саме князь Миколай Радзивілл Чорний будує в Олиці її найбільшу перлину: один з перших в Україні замків бастіонного типу, що протягом століть захищав місто, жодного разу не підкорився татарським набігам і зберігся до сьогодні – Олицький замок.


1563-1564 року на Варшавському сеймі Миколай Радзивілл, очолюючи литовську делегацію, продовжує успішний опір поглинанню ВКЛ польською Короною. У цей же час його Олика отримує Магдебурзьке право.

На жаль, на цьому життя Миколая Радзивілла Чорного уривається. 28 травня 1565 року князь Олики та Несвіжа помирає у передмісті Вільнюса Лукішкес. Поховано його було у литовському містечку Дубінгай, а 2004 року прах знайдено та урочисто перепоховано поблизу м. Молетай [Molėtai].

Після смерті князя Олики протидія польському поглинанню Литви й Русі критично слабшає, й вже 1569 року полонізований князь ВКЛ і за сумісництвом король Польщі, останній з династії Ягеллонів – Сигізмунд (Зігмунд) ІІ Август [Zygmunt II August, Zigmantas Augustas] нарешті виконує свою мрію, що ній протистояв його друг Радзвіл, - проштовхує ухвалення Люблінської унії, згідно з якою Польща й Велике князівство Литовське об'єднуються в Республіку Обох Народів, а землі західного та центрального Полісся переходять під польський контроль.

* В українських джерелах часто зустрічаються помилкові дані про родинні зв'язки двох славетних сусідів - Миколая Радзивілла Чорного та Костянтина-Василя Острозького, зокрема одруження їхніх дітей. Насправді ж донька воєводи Київського та маршалка Волинського, нетитулованого короля Русі, Катерина Острозька вийшла заміж лише 1579 року, вже по смерті Миколая, і не за його сина, але племінника з власне литовської лінії Радзивіллів з осередком у місті Біржай – то був Кріступас Радвіла Пяркунас (Кшиштоф Радзивилл на прізвисько Перун або Гром, Kristupas Mikalojus Radvila Perkūnas, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł Piorun). Єдиним нащадком представників цих двох найславетніших родів-сусідів став народжений того ж року у Вільнюсі Януш Радзівілл (Janusz Radziwiłł, Jonušas Radvila I), мати померла при пологах.

Докладнішу інформація дивіться: рід Радзивиллів англійською мовою, спадщина Радзивіллів російською (білоруський ресурс).

© Автор: Ігор Свірин спеціально для ІЦ Полісся.


:: Чтобы получить информацию по-русски, ищите – князь Олики, литовский гетьман и канцлер Миколай Радзивилл Черный, род Радзивиллов на Волыни, протестантская шляхта Полесья.
:: To get more information in English please ask or google for – prince of Olyka, Lithuanian Hetman and Chancellor Mikolaj Radziwill the Black, Radziwill family in Volyn region of Ukraine, protestant gentry of Polesie.
:: Jeigu norite gauti informaciją lietuvių kalba, prašom kreiptis arba ieškokite Internete – Olykos kunigaikštis, Lietuvos didysis etmonas ir kancleris Mikalojus Radvila Juodasis, Radvilos šeima Voluinėje, protestantų bajorai Polesėje.
:: Каб атрымаць інфармацыю па-беларуску, шукайце - князь Алыкі
, літоўскі гетьман і канцлер Мікалай Радзівіл Чорны, род Радзівілаў на Валыні, пратэстанцкая шляхта Палесся.
:: Aby dowiedzieć się więcej w języku polskim zapytaj lub szukaj w internecie na temat – Ołyka, hetman i kanclerz litewski Mikołaj Radziwiłł Czarny, Radziwiłłie na Wołyniu, szlachta protestancka na Polesiu.

Тема: князь Олики Миколай Радзівілл Чорний

ЗНАЙТИ ЧИ СКАЧАТЬ ПОДІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, ФОТО:2 comments:

Анонім сказав...

Класно..

Анонім сказав...

Ось наші спражні герої невідомі

Дописати коментар

 
 
 

Як називають Полісся?

Поліщуки часто кажуть Полісьсе чи Палесьсе, східні слов'яни та казахи звуть Палессе, Полесье. Словаки та норвежці називають Polesie, чехи - Polesí, південні слов'яни - Polissja чи Полесие, Полесия, Полесје. Литовці іменують Polesė. Німці й шведи звуть Polesien, голандці - Polesië, латиши Poļesje, французи - Polésie. Англійці, італійці, іспанці, фіни - Polesia, рідше Polissia. Норвежці та естонці кажуть Polesje, греки Πολεσία, деякі євреї - פּאָלעסיע, вірмени Պոլեսիե, тайці โปเลเซีย, японці ポリーシャ, корейці 폴레시아, ті, кого найбільше звуть 中文, а турки як завжди - Polesiye.

Екскурсійні тури

Праліси Поліського заповідника | Містичне Камінне село | Чернігів незвичайний | Поліська вузькоколійка "Кукушка"

ВАШІ СТАТТІ

Ви живете на Поліссі чи маєте цікаві матеріали з історії поліського краю? ІЦ Полісся шукає регіональних дописувачів: студентів і журналістів, краєзнавців, істориків, усіх, хто бажає опублікувати свої авторські матеріали - новини, розвідки, дослідження. Особливо розшукуються небайдужі автори у містах: Рівне, Чернігів, Малин, Сарни, Ковель, Ніжин. Зголошуйтесь: icpolissya@gmail.com
 
Copyright © 2009-2022 ІЦ Полісся