Шенген віза: робоча, туристична та інші типи шенгенських віз

Шенгенський інформаційний паспорт для українців, підготовлений Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки

1. ВСТУП НА ТЕРИТОРІЮ ШЕНГЕНУ

Громадяни третіх держав під час перетину зовнішнього кордону будуть підлягати докладному (грунтовному) контролю, в рамках якого буде перевірено їхню тотожність на підставі перевірки дійсності пред’явленого ними закордонного паспорту та перевірки виконання усіх умов встановлених для вступу на територію Шенгену.

Громадяни третіх держав повинні відповідати таким умовам:

• володіти дійсним закордонним паспортом чи документом, який дає право перетинати кордон,
• мати дійсну візу (у випадку, якщо вона потрібна), або дійсний дозвіл на проживання,
• обгрунтувати мету та умови запланованого перебування і володіти достатніми засобами до існування, як на період запланованого перебування, так і для повернення до країни свого походження, або довести здатність набути ці засоби легальним способом,
• не бути особою реєстрованою у Шенгенській інформаційній системі (SІS), тобто не мати запис у даній системі з метою недопуску,
• не розглядатися в якості особи, яка складає можливу реальну загрозу суспільному порядку, внутрішній безпеці держави, загальному здоров’ю чи міжнародним відносинам будь-якої із держав Шенгенського простору.

У закордоннi документи громадян третіх держав підчас в’їзду чи виїзду з/у Шенген ставляться печатки.

Громадяни третіх держав – члени сім’ї громадянЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну під час перетину зовнішніх кордонів будуть підлягати мінімальному контролю, в рамках якого встановлюватиметься тотожність особи на підставі пред’явленого закордонного паспорту та документів, які підтверджують сімейні відносини з громадянином ЄС та вище названих країн. У випадку, якщо вони підлягають візовому режиму від них, в принципі, буде вимагатися віза.

Для перебування на території Шенгену до 3 місяців таким особам не потрібна віза, якщо вони є власниками дійсного дозволу на проживання виданого одною із держав ЄС чи вище наведених країн. Членам сім’їможна також видати візу на кордоні.

Для вступу на територію Шенгену громадяни третіх держав – члени сім’ї громадян ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну не мають мати запис у системі SІS в якості осіб, яким має бути заборонений вступ з причини постійної реальної загрози суспільному порядку та внутрішній безпеці будь-котрої із держав Шенгену. Тривання загрози підтверджується під час кожного відмовлення у вступі на територіюШенгену.

До закордонних паспортів членів сім’ї під час переходу зовнішніх кордонів Шенгену дається печатка у випадку, якщо не був пред’явлений документ, який підтверджує видання дозволу на проживання на території ЄС чи вище названих держав.

Ці правила є дійсними за умовами, що члени сім’ї супроводжуть чи слідують за громадянином ЄС чи вищеназваних держав. В інших випадках вони підлягають правилам, які діють для громадян третіх країн.3. ОБОВ‘ЯЗОК ЗГОЛОШЕННЯ
Кожний іноземець має обов‘язок за певних умов повідомити територіально відповідному відділенню поліції у справах іноземців (згідно місця проживання в ЧР)
про свою присутність чи місце запланованого перебування на території ЧР:

не пізніше 3 робо чих днів
від дня вступу на територію ЧР

• громадяни третіх країн, які підлягають чи не
підлягають візовому режиму
• члени сім’ї – громадяни третіх країн, які не
супроводжують чи слідують за громадянином ЄС,
Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну
не пізніше 30 днів
від дня вступу на територію ЧР

• громадяни ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та
Ліхтенштейну з планованим перебуванням довшим,
ніж 30 днів
• члени сім’ї – громадяни третіх країн – з планованим
перебуванням довшим, ніж 30 днів, який
знаходиться на території ЧР разом з громадянином
ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії чи Ліхтенштейну.
Вище наведене являється недійсним у випадку, коли
обов‘язок зголошення має особа, яка надає житло.


4. ВІЗИ ВИДАНІ ЧР
ДО 21 ГРУДНЯ 2007 РОКУ
У випадку, якщо Ви є громадянином третьої
країни, підлягаючим візовому обов‘язку

• чеська довгострокова віза, видана до 21 грудня
2007 р., залишиться надалі дійсною до вказаної
у ній дати, така віза вам надаватиме лише
право вступу на територію Чеської Республіки
та перебування на ній, через територію інших
шенгенських країн зможете транзитно проїжджати
лише у напрямку до Чеської Республіки протягом не
більше 5 днів,
• чеська короткострокова віза, видана до 21 грудня
2007 р., залишиться надалі дійсною до вказаної
у ній дати, така віза вам надаватиме лише
право вступу на територію Чеської Республіки
та перебування на ній, проте не даватиме вам
можливість транзитно проїжджати через територію
інших шенгенських країн,
• після 21 грудня представництва Чеської Республіки
видаватимуть шенгенські візи, які відповідно до
умов даної візи даватимуть право подорожувати по
Шенгені.
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

11


У випадку, якщо Ви є громадянином третьої
країни із дозволом на проживання у Чеській
Республіці

• зможете перебувати в інших країнах Шенгену без
візи аж 3 місяці на підставі дійсного дозволу на
проживання у Чеській Республіці.
Вільне пересування громадян третіх країн стосується
осіб, які легально вступили на територію Шенгену та
легально на ній перебувають. Дотримуйтеся, будь ласка, умов для вступу та перебування, тому що їхнє порушення може у деяких випадках привести навіть до заборони перебування на території Шенгену. Починаючи
від 1 вересня 2007 р. Чеська Республіка повністю використовує Шенгенську інформаційну систему, яка крім
іншого містить записи про особи громадян третіх країн,
яким був заборонений вступ на територію Шенгену.

Умови для вступу та перебування громадян третіх країн відрізняються від умов для вступу та перебування
громадян третіх країн, які є одночасно членами сім‘ї
громадян ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії або Ліхтенштейну. Довідайтеся про точну ситуацію, яка стосується Вашої особи. Інформацію Вам нададуть:

• довідковий номер поліції у справах іноземців
(тел.: 974 841 356/357, e-mail: infoscpp@mvcr.cz,
www.mvcr.cz)
• Міністерство закордонних справ www.mzv.cz
• www.euroskop.cz/schengen

5. ПЕРЕБУВАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ШЕНГЕНУ
Громадяни третіх країн із візовим режимом мають право в’їхати та перебувати на території Шенгену
виключно на основі шенгенської візи (типу В, С), яка
дає право її власнику перебувати на території у терміні наведеному у візі, але не довше 3 місяці протягом
пів року (рахуючи від першого дня в’їзду на територію
Шенгену).

У випадку перебування понад 3 місяці потрібно оформити довгострокову візу чи дозвіл на проживання,
який надається згідно законодавства даної держави.

Довгострокова віза (тип D) дає її власнику право лише
проїхати транзитом (тривалість транзиту не сміє перевищувати 5 днів) через територію країн Шенгенської
зони до країни призначення, яка візу видала (дана
особа не сміє проїхати транзитом через територію
країни, яка її реєструє у списку небажаних осіб). Можна також видати „комбіновану“ візу типу D+C, яка має
в терміні до 3 місяців з дня дійсності, одночасно дію
шенгенської візи, що надає можливість перебувати
і в інших країнах Шенгену.

Громадяни третіх держав з дозволом на проживання на території ЧР чи іншої шенгенської держави, Швейцарії та Ліхтенштейну можуть без візи пере


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

13


бувати на території інших держав Шенгену в терміні
до 3 місяців.

У випадку перебування понад 3 місяці, вони повинні
оформити довгострокову візу чи дозвіл на проживання, який надається згідно законодавства даної держави.

Громадяни третіх держав – члени сім’ї громадян
ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну,
які громадянина ЄС чи наведених вище держав супроводжують або за ним слідують, мають можливість в ЧР
(або на території іншої країни Шенгенської зони, Швейцарії та Ліхтенштейну) у терміні до 3 місяців перебувати
без візи – лише на підставі закордонного паспорту.

У випадку, якщо заплановане спільне проживання
з громадянином ЄС чи вище наведених держав буде
перевищувати термін 3 місяців, члени сім’ї повинні до
3 місяців від в’їзду на територію ЧР подати заяву на
дозвіл на довгострокове перебування, який отримають у формі посвідчення про перебування члена сім’ї
громадянина ЄС.

Вступ ЧР у Шенгенську зону не міняє нічого в правилах та умовах надання міжнародної охорони. Іноземець, якому була в ЧР надана тимчасова охорона чи
притулок, буде мати можливість у термні до 3 місяці
знаходитися на території країн Шенгенської зони.


6. ШЕНГЕНСЬКІ ВІЗИ
Закордонні представництва ЧР видаватимуть шенгенські візи а ЧР буде одночасно признавати шенгенські
візи видані іншими країнами Шенгенської зони для
вступу та тимчасового перебування (до 3 місяців) на
своїй території.

Для надання віз та дозволів на проживання в ЧР і далі
будуть уповноважені закордонні представництва ЧР
та Поліції ЧР (поліція у справах іноземців). Умови для
надання дозволів на проживання та їхнього продовження залишаються в ЧР без змін.

Короткострокові та довгострокові візи видані Чеською Республікою до 21 грудня 2007 року залишаються дійсними на вказаний в них термін, але з тою
умовою, що діятимуть лише у випадку в’їзду та перебування на території ЧР. У випадку виїзду (тільки прямим рейсом) та повернення до ЧР ще до закінчення
дійсності такої візи, будуть власники довгострокових
віз мати можливість проїжджати через території інших шенгенських держав протягом 5 днів. Власники
короткострокових віз будуть змушені повернутися повітряним шляхом (прямим рейсом), оскільки переїзд
через територію інших країн Шенгену в їхньому випадку буде неможливим.

Дозвіл на проживання в ЧР та дійсний закордонний
паспорт даватимуть громадянам третіх країн мож


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

15


ливість подорожувати по території Шенгену протягом терміну, який у сукупності не буде перевищувати
3 місяці.

Від 1 вересня 2007 року має ЧР доступ до даних Шенгенської інформаційної системи (SІS). Запис в SІS
з метою відмовлення в‘їзду може бути причиною відмовлення для в‘їзду та відмовлення у надані візи, дозволу на проживання чи його продовження. Запис
в SІS може бути також причиною скасування дійсності
візи чи дозволу на проживання виданого ЧР до 1 вересня 2007.


7. ТИПИ ШЕНГЕНСЬКИХ
І НАЦІОНАЛЬНИХ ВІЗ
а) Короткострокові візи

Візи, які видаються шенгенськими державами, надають право її власникам в’їжджати та короткочасно
перебувати на території Шенгену. Існує декілька типів
окремих шенгенських віз:
Віза типу А – аеродромна транзитна віза (дає право
в’їхати в транзитну зону аеродрому, така віза не дає
право вступати на територію держави),
Віза типу В – транзитна віза (дає право проїхати
транзитом територію Шенгену максимально 5 днів),
Віза типу С – віза на проживання до 3 місяців (короткострокова віза).

Закордонні представництва ЧР видаватимуть шенгенську візу (дійсну по цілій території Шенгену) у випадку,
якщо будуть здійснені умови про надання конкретного
типу візи, між які, зокрема, належать:

• заявник не сміє мати запис у SІS з метою відмовлення у в‘їзді,
• заявник не сміє розглядатися в якості особи, яка під
час перебування на території договірної держави
може загрожувати безпеці країни, суспільному порядку чи міжнародним відносинам будь-якої із держав Шенгенського простору,
• ЧР є цілевою країною подорожі, або у випадку тран
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

17


зиту територією більшої кількості держав є першою
шенгенською державою, до якої заявник на основі
цієї візи в’їде,

• закордонний документ, в якому має бути поставлена віза, повинен відповідати вимогам документу для
в’їзду у всі країни Шенгенської зони.
Короткострокова віза дає громадянинові третьої країни можливість в’їхати на територію Шенгену, Швейцарії та Ліхтенштейну з метою перебування чи кількох
перебувань, термін яких не перевищить 3 місяці протягом пів року (рахуючи від першого дня в’їзду на територію цих держав). Візу можна видати на один, два
чи кілька вступів.

б) Довгострокова віза

Довгострокова віза типу D – не належить до групи
окремих шенгенських віз – така віза є національною
візою. Є можливість видати „комбіновану“ візу (тип
D+C), яка має властивості обидвох віз.

В особливих випадках можна шенгенську візу надати
також на кордоні.

Вільне пересування громадян третіх країн стосується
тих осіб, які легально в’їхали та перебували на території Шенгену. Треба бути уважним і дотримуватись
умов, дійсних для вступу та перебування, оскільки
у випадку їхніх порушень може в деяких випадках бути
відмовлено у дозволі на проживання.


Докладні інформації про умови вступу та перебування
на території ЧР чи Шенгенської зони можна знайти:

• довідковий номер поліції у справах іноземців
– тел.: 974 841 356/357
• е-mail: infoscpp@mvcr.cz, www.mvcr.cz
• Mіністерство закордонних справ www.mzv.cz
• www.euroskop.cz/schengen
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

19


8. ОГЛЯД ТИПІВ ВІЗ –
СИТУАЦІЯ ДО ТА ПІСЛЯ 21.12.2007
АЕРОПОРТНІ ТА ТРАНЗИТНІ ВІЗИ

LETISTNI A PRUJEZDNI VIZA

Чеська короткострокова віза –
аеропортна транзитна віза (тип А)

ceske kratkodobe vizum – letistni vizum (typ A)

Характеристика візи:

лише вступ, перебування та вихід з транзитної зони
в аеропортах, можна видати як односторонню або
двохсторонню візу

До 21.12.2007:

ЧР видавала візи у своїх представницьких органах,
у виняткових випадках – на прикордонних пунктах


Після 21.12.2007:

лише до закінчення дійсності – дійсна протягом
строку, вказаного у візі


Чи можу я з цією візою

подорожувати по країнах Шенгену?

Ні – тільки перебування в нешенгенській транзитній зоні аеропорту

Де можна буде отримати цю візу?

Віза вже не видаватиметься, її замінить шенгенська аеропортна віза, яку можна буде отримати
в представницьких органах (всередині Шенгену та
поза його межами).


Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Так, але лише на час очікування на сполучення
літаком в інспекції поліції у справах іноземців у міжнародному аеропорті.

Чеська короткострокова віза –
транзитна віза (тип B)

ceske kratkodobe vizum – prujezdni vizum (typ B)

Характеристика візи:

в’їзд, транзит через територію ЧР протягом максимально 5 днів та виїзд, можна видати візу для одного
напрямку, двох напрямків або без обмеження кількості подорожей

До 21.12.2007:

ЧР видавала візи у своїх представницьких органах,
у виняткових випадках – на прикордонних пунктах

Після 21.12.2007:

лише до закінчення дійсності – дійсна протягом
строку, вказаному у візі

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Ні.

Де можна буде отримати цю візу?

Віза вже не видаватиметься, її замінить шенгенська
віза, яку можна буде отримати в представницьких
органах поза межами Шенгену.

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Hі.


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

21


Єдина шенгенська віза типу А –
аеропортна транзитна віза

jednotne Schengenske vizum typu A –

letistni prujezdni vizum

Характеристика візи:

прохід через транзитні зони аеропорту під час
проміжної посадки або пересадки – не дозволяє
перебування, тому рядок „тривалість перебування”
заповнюється хрестиками ХХХ

один в’їзд

• дозволяє в’їзд на територію лише однієї країни
термін дійсності рахується від дня від’їзду; термін
підраховується таким чином, що додається 7 днів
на випадок, якби іноземець відклав від’їзд
два в’їзди

• дозволяє прохід через аеропорт при дорозі туди
та назад
• строк дійсності цієї візи підраховується наступним
чином: дата зворотної дороги + 7 днів
декілька в’їздів

термін дійсності аеропортної транзитної візи
(на декілька в’їздів) рахується так: дата першого
від’їзду + три місяці
До 21.12.2007:

ЧР не видавала і не дозволяла в’їзд та перебування
на своїй території

Після 21.12.2007:

ЧР буде видавати у представницьких органах поза
межами Шенгену


Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Нi – тільки прохід через нешенгенську транзитну
зону в аеропорті.

Де можна буде отримати цю візу?

Представницькі органи ЧР поза межами Шенгену.

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Hі.

Єдина шенгенська віза типу B –
транзитна віза

jednotne Schengenske vizum typu B –
prujezdni vizum

Характеристика візи:

транзит через територію Шенгену – максимально
5 днів

один в’їзд

• термін дійсності рахується від дня від’їзду. Термін
дійсності рахується таким чином: день від’їзду +
(максимально 5 днів) + 7 днів (на випадок, якби
іноземець відклав від’їзд)
• строк проїзду не повинен перевищити 5 днів
два в’їзди

• термін дійсності: якщо невідомі дати окремих транзитів, що не є винятковим, строк дії рахується так:
день від’їзду + 6 місяців
• строк проїзду не повинен перевищити 5 днів
декілька в’їздів

• термін дійсності: так само, як для візи на два в’їзди
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

23


• строк проїзду не повинен перевищити 5 днів
До 21.12.2007:

ЧР не видавала; дозволяла проїзд територією ЧР

Після 21.12.2007:

ЧР буде видавати у представницьких органах поза
межами Шенгену

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Нi – лише максимально 5-денний транзит через
територію шенгенських країн.

Де можна буде отримати цю візу?

Представницькі органи ЧР поза межами Шенгену.

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Hі.


КОРОТКОСТРОКОВІ ВІЗИ
(ПЕРЕБУВАННЯ СТРОКОМ ДО 3 МІСЯЦІВ)

KRATKODOBA VIZA (POBYT PO DOBU AZ 3 MESICE)

Чеська короткострокова віза –
віза для перебування до 90 днів (тип С)

ceske kratkodobe vizum
vizum k pobytu do 90 dnu (typ C)


Характеристика візи:

в’їзд, перебування та виїзд – перебування лише на
території ЧР протягом максимально 90 днів, можна
видавати як одноразову або багаторазову візу

До 21.12.2007:

ЧР видавала візи у своїх представницьких органах,
у виняткових випадках – на прикордонних пунктах

Після 21.12.2007:

лише до закінчення дійсності – дійсна протягом
строку, вказаного у візі; дозволяє в’їзд та перебування лише на території ЧР

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Нi – лише транзит через територію деяких нових
шенгенських країн. Іншими шенгенськими країнами
можна буде лише проїжджати – максимально 5 днів
(але тільки до 30.6.2008).

УВАГА: транзит стосується лише території 6 нових
шенгенських країн: Польщі, Словаччини, Угорщини,
Словенії, Латвії та Мальти (але не Естонії та Литви).


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

25


Де можна буде отримати цю візу?

Віза вже не видаватиметься, її замінить шенгенська
віза з обмеженою дією на територію ЧР, що видаватиметься у представницьких органах (всередині
Шенгену та поза його межами) у разі, якщо

заявник не відповідає всім умовам для видачі
візи, дійсної для всього Шенгену,
заявник захоче приїхати в ЧР після закінчення
90 днів в рамках 6-місячного періоду дії єдиної
шенгенської візи.
Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Так, в обґрунтованих випадках в інспекції поліції
у справах іноземців на території ЧР, лише за умови,
що мета перебування залишилась без змін і не було
вичерпано дозволених 90 днів перебування. Після
продовження дійсності віза дозволятиме перебування лише на території ЧР.

Єдина шенгенська віза типу C –

короткострокова віза

jednotne Schengenske vizum typu C –
kratkodobe vizum

Характеристика візи:

короткострокова віза для перебування протягом
максимально 90 днів в рамках 6-місячного періоду
від дня першого в’їзду на територію Шенгену

один в’їзд

• термін дійсності рахується від дня від’їзду. Термін
рахується таким чином: день від’їзду + строк пере

бування + додаткових 14 днів

• строк перебування не може перевищити 90 днів
в рамках 6 місяців
два або більше в’їздів

• термін дійсності рахується від дня від’їзду + максимально 6 місяців на підставі представлених
документів
• строк перебування не може перевищити 90 днів
в рамках 6 місяців.
Тривалість перебування є сумою строків двох чи
декількох послідовних перебувань. Залежить і від
представлених документів.
До 21.12.2007:
ЧР не видавала, але дозволяла транзит протягом
максимально 5 днів
Після 21.12.2007:
ЧР буде видавати у представницьких органах поза
межами Шенгену – буде визнавати візи, видані (до
і після 21.12.2007) іншими шенгенськими країнами
Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?
Так – протягом максимально 90 днів в рамках 6 місяців, 6-мясічний період рахується від дня першого
в’їзду на території Шенгену, після закінчення строку
90 днів необхідно покинути шенгенську територію
на строк, що залишається в рамках 6-місячного
періоду.
Де можна буде отримати цю візу?
Представницькі органи ЧР поза межами Шенгену.
Чи можна буде продовжити дію виданої візи?
Так, дію шенгенської короткострокової візи можна


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

27


продовжити на території ЧР ( і у випадку, коли візу
видала інша країна), якщо мета перебування залишилась без змін і не було вичерпано дозволених 90 днів
перебування. Після перевищення строку необхідно
покинути територію Шенгену на строк, що залишився
в рамках 6-місячного періоду або подати у представницький орган ЧР заяву про надання короткострокової візи з обмеженою територіальною дією для ЧР.

Єдина шенгенська віза – групова віза

jednotne Schengenske vizum – hromadne vizum

Характеристика візи:

транзитна віза або віза з обмеженою на 30 днів
дією, яку можна видати, якщо це дозволяють внутрішньодержавні інструкції, до групового закордонного паспорту, виданого групі іноземців (5–50
осіб), сформованій вже до рішення подорожувати,
за умов, що члени групи в’їдуть, перебуватимуть та
виїдуть з території країни всі разом

До 21.12.2007:

ЧР не видавала. але дозволяла транзит протягом
максимально 5 днів

Після 21.12.2007:

ЧР не видаватиме, буде визнавати візу, видану іншою шенгенською країною (до і після 21.12.2007)

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Hі.


Віза з обмеженою територіальною дією

vizum s omezenou uzemni platnosti

Характеристика візи:

віза, що видається у виняткових випадках; іноземець,
що отримав дану візу, може в’їхати та перебувати
лише на території однієї або декількох шенгенських
країн, але в жодному разі не в рамках цілого Шенгену
(територіально обмеженими можуть бути і транзитні
візи) для кількох держав:

• у полі „дійсна в” вказуються коди країн, для яких віза
є дійсна або
• у полі „дійсна в” вказуються слова „країни Шенгену”, за ними в дужках наслідує знак мінус та коди
членських країн, на території яких віза не дійсна)
До 21.12.2007:

ЧР не видавала і не дозволяла в’їзд та перебування
на своїй території

Після 21.12.2007:

у виняткових випадках ЧР видаватиме у своїх представницьких органах

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Нi – дія візи обмежена лише на територію ЧР або
інших країн, зазначених у візі.

Де можна буде отримати цю візу?

Представницькі органи ЧР.

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Так, якщо не дійде до перевищення дозволеного
строку 90 днів на території ЧР на підставі візи з обмеженою територіальною дією.


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

29


НАЦІОНАЛЬНІ ДОВГОСТРОКОВІ ВІЗИ
(ПЕРЕБУВАННЯ СТРОКОМ ПОНАД 3 МІСЯЦІ)

NARODNI DLOUHODOBA VIZA (POBYT DELSI 3 MESICU)

довгострокова віза типу D
віза для перебування строком понад 90 днів


dlouhodobe vizum typu D
vizum k pobytu nad 90 dnu


Характеристика візи:

віза для перебування строком понад 90 днів, дозволяє
тільки в’їзд, перебування та виїзд з території даної
країни, лише (максимально 5-денний) транзит через
територію інших країн Шенгену у напрямку до ЧР

До 21.12.2007:

Bидається у представницьких органах ЧР, видається
іноземцю:
а) який хотів перебувати на території ЧР строком

більше ніж 3 місяці (дійсність візи – 1 рік) або

б) іноземцю, який має отримати дозвіл на постійне
проживання, дозвіл на довгострокове перебування з метою спільного проживання родини або
з метою навчання на території ЧР або з метою подання заяви про надання дозволу на довгострокове перебування (дійсність – 6 місяців)

Після 21.12.2007:

ЧР і надалі видаватиме візи у представницьких органах (всередині та поза межами Шенгену), дія віз,
виданих до 21.12, залишається під час терміну, зазначеному у візі, однак дозволяють лише в’їзд та перебування на території ЧР, довгострокові візи, видані ін


шими шенгенськими країнами (до і після 21.12.2007),
дозволятимуть лише транзит через територію ЧР за
умови, що транзит через інші шенгенські країни не
перевищить 5 днів

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Нi – лише максимально 5-денний транзит через територію інших країн Шенгену у напрямку до ЧР (проїзд у напрямку з ЧР не регулюється шенгенськими
інструкціями, тому його не можна гарантувати).

Де можна буде отримати цю візу?

Представницькі органи ЧР (всередині Шенгену та
поза його межами).

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Довгострокову візу можна продовжити, якщо мета перебування залишилась без змін, однак максимально
на строк дії цієї візи; продовження дії візи проводить
інспекція поліції у справах іноземців на території ЧР.

Довгострокова віза типу D+C – віза для перебування строком понад 90 днів + перші
3 місяці одночасно шенгенська віза типу С

Dlouhodobe vizum typu D+C – vizum k pobytu nad
90 dnu + prvne 3 mesice zaroven schengenske
kratkodobe vizum typu C

Характеристика візи: віза для проживання строком
понад 90 днів, дозволяє лише в’їзд та перебування
на території даної країни, протягом перших 3 місяців
дії візи можна подорожувати по Шенгену


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

31


До 21.12.2007:

ЧР не видавала і не дозволяла в’їзд та перебування
на своїй території

Після 21.12.2007:

ЧР буде видавати в представницьких органах поза
межами Шенгену

Чи можу я з цією візою
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – під час перших 3 місяців дії візи, потім так само
у візи типу D, тобто тільки в рамках макс. 5-денного
транзиту.

Де можна буде отримати цю візу?

Представницькі органи ЧР поза межами Шенгену.

Чи можна буде продовжити дію виданої візи?

Можна продовжити подібно, як і візу типу D, але
опісля вже втратить дію візи типу С; дійсність візи
продовжує інспекція поліції у справах іноземців на
території ЧР.


9. ОГЛЯД ТИПІВ ДОЗВОЛІВ НА
ПРОЖИВАННЯ – СИТУАЦІЯ
ДО ТА ПІСЛЯ 21.12.2007
Дозвіл на довгострокове перебування

povoleni k dlouhodobemu pobytu

видається іноземцям з третіх країн

До 21.12.2007:

видається поліцією у справах іноземців на території

ЧР, заяву може подати іноземець, який

а) проживає на території ЧР на підставі візи для
перебування строком понад 90 днів і планує проживати протягом строку, що перевищує 1 рік, мета
його перебування залишається без змін,

б) проживав в країні на підставі візи для перебування
строком понад 90 днів з метою терпіння перебування,
і надалі проживає на підставі дозволу на довгострокове проживання з тією ж метою, якщо даний іноземець
перебуває на території ЧР не менше 3 років,

в) перебуває на території як член персоналу представницького органу іншої країни або міжнародної урядової організації, акредитованої в ЧР, або
як член його родини, зареєстрований в МЗС.

Представницькі органи приймають заяви про надання

дозволу на довгострокове перебування тільки з метою:

1) навчання,

2) об’єднання родини.

33


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK


Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін (окремі зміни
відповідно до новели закону про перебування іноземців – напр., можливість подати заяву про надання
дозволу на довгострокове проживання у представницькому органі з метою наукового дослідження)
НОВИНКА – можливість їздити до інших країн Шенгену

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно повернутися назад до ЧР або виїхати
за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

В інспекціях поліції у справах іноземців на тер. ЧР, у випадку вибраних категорій осіб – в представницьких органах (студенти, наукові працівники, об’єднання родини).

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Tак, згідно з чеськими правилами, наведеними у законі про перебування.

Дозвіл на постійне проживання

povoleni k trvalemu pobytu

видається іноземцям з третіх країн

До 21.12.2007:

видається поліцією у справах іноземців на території ЧР

Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін (встановлені законом про перебування іноземців)


Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно повернутися назад до ЧР або виїхати
за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

В інспекціях поліції у справах іноземців на території ЧР.

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Можна продовжити дійсність виданого посвідчення.

Дозвіл на проживання члена сім’ї
громадянина ЄС

prukaz o pobytu rodinneho prislusnika obcana EU

дозвіл на тимчасове проживання члена сім’ї
громадянина ЄС

До 21.12.2007:

видається поліцією у справах іноземців на території ЧР

Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін
НОВИНКА – можливість їздити і без супроводження
члена сім’ї – громадянина ЄС

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно повернутися назад до ЧР або виїхати
за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

В інспекціях поліції у справах іноземців на території ЧР.


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

35


Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Так.

Дозвіл на постійне проживання – посвідчення

prukaz o povoleni k trvalemu pobytu

дозвіл на постійне проживання члена сім’ї
громадянина ЄС

До 21.12.2007:

як правило після 5 років безперервного проживання на території ЧР. Заява подається у поліції у справах іноземців, у виняткових випадках у Міністерстві
внутрішніх справ

Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін (окремі
зміни відповідно до новели закону про перебування
іноземців) НОВИНКА – можливість їздити до інших
країн Шенгену

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно повернутися назад до ЧР або виїхати
за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

В інспекціях поліції у справах іноземців на території ЧР,
у виняткових випадках у Міністерстві внутрішніх справ.

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Можна продовжити дійсність виданого посвідчення.


Дозвіл на постійне проживання громадянина Ісландії, Ліхтенштейн, Норвегія або

Швейцарія або члена його сім’ї

povoleni k trvalemu pobytu obcana statu Island, Lichtenstejnsko, Norsko nebo Svycarsko nebo jeho prislusnika

До 21.12.2007:

видається поліцією у справах іноземців відповідно до умов
видачі дозволу на постійне проживання громадянину ЄС

Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін
НОВИНКА – можливість їздити і без супроводження
члена сім’ї – громадянина Норвегії, Ісландії, Швейцарії або Ліхтенштейну

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно повернутися назад до ЧР або виїхати
за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

В інспекціях поліції у справах іноземців на території ЧР.

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Можна продовжити дійсність виданого посвідчення.

Дозвіл на проживання особи,
якій було надано притулок

povoleni k pobytu azylanta

До 21.12.2007: видається на території ЧР


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

37


Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін. НОВИНКА – можливість їздити до інших країн Шенгену

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?

Так – подорожування протягом макс. 3 місяців.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

Так само, як до 21.12 на території ЧР.

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування?

Можна продовжити дійсність виданого дозволу.

Дозвіл на проживання особи,
яка знаходиться під додатковою охороною

prukaz opravneni k pobytu osoby pozivajici
doplnkove ochrany

До 21.12.2007:

видається на території ЧР

Після 21.12.2007:

умови для видачі залишаються без змін. НОВИНКА – можливість їздити до інших країн Шенгену

Чи можу я з цим дозволом
подорожувати по країнах Шенгену?


Подорожування протягом макс. 3 місяців, потім необхідно
повернутися назад до ЧР або виїхати за межі Шенгену.

Де можна буде отримати цей дозвіл на перебування?

Так само, як до 21.12 на території ЧР.

Чи можна буде продовжити дійсність
виданого дозволу на перебування? Так.10. КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
ЗА ВИДАЧУ ВІЗИ
В рамках Шенгену існують узгоджені правила лише
для видачі шенгенських віз, але вони не стосуються
довгострокових віз або дозволів на перебування, видача яких регулюється правилами окремих країн.

Тому узгоджені лише збори за видачу шенгенських
віз – збори за видачу національних довгострокових
віз чи дозволів на перебування регулюються нормами кожної окремої країни.

Огляд зборів наведений у наступній таблиці:

ТИП ВІЗИ КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗБІР
шенгенська віза –
короткострокова
узгоджений розмір
збору
аеропортна транзитна віза
(категорія А)
60 EUR
транзитна віза (категорія В) 60 EUR
короткострокова віза (до 90 днів)
(категорія С)
60 EUR
віза з обмеженою
територіальною дією
(категорія В та С)
60 EUR
віза, видана на кордоні
(категорія В та С)
60 EUR, цю візу можна
надати безкоштовно
національна віза –
довгострокова
згідно з нормами ЧР


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

39


Національна довгострокова віза
(категорія D)
2 500 Кч, у деяких
випадках візу можна
надати безкоштовно
(див. нижче)
Національна довгострокова
віза, яка одночасно дія як
короткострокова віза
(категорія D+C)
2 800 Кч, у деяких
випадках візу можна
надати безкоштовно
Від 1 січня 2008 р. зниження збору з 60 EUR на
36 EUR стосується громадян наступних країн:
Російська Федерація

Україна

Албанія

Молдавія

Чорногорія

Боснія і Герцеговина

Сербія

Македонія

В окремих випадках можна відмовитися від встановленого збору або знизити його розмір згідно з внутрішньодержавними юридичними нормами.

Відмова від встановленого збору проводиться тоді,
коли заявники належать до однієї з наступних груп:

члени родини громадян, які користуються правом
Союзу на вільне переміщення осіб (тобто громадян
країн-членів ЄС, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну);
• діти віком до 6 років;

• учні, студенти, аспіранти та супроводжуючі вчителі,
які подорожують до Шенгену з метою навчання або
стажування в області освіти;
• науковці з третіх країн, які подорожують в рамках
Союзу з метою проведення наукового дослідження,
як йдеться в рекомендації Європейського парламенту та Ради № 2005/761/EU від 28 вересня 2005
про полегшення видачі окремих віз країнами-членами ЄС для короткострокового перебування науковців з третіх країн, які подорожують в рамках ЄС з метою ведення наукового дослідження.
Зниження розміру збору або відмова від нього для
громадян третіх країн виходить з угод про полегшений режим видачі віз, заключних між Європейським
Союзом та даною третьою країною відповідно до загального підходу ЄС до угод про полегшений режим
видачі віз.


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

41


11. РОЗМІР ФІНАНСОВИЙ
ЗАСОБІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ
ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧР
1.
Розмір фінансових засобів, необхідних для перебування на території ЧР, встановлюється в § 13 закону № 326/1999 Зв. про перебування іноземців
на території ЧР зі змінами та доповненнями, згідно
з яким наявність коштів доводиться пред’явленням
а) фінансових засобів у розмірі

половини прожиткового мінімуму, встановленого
спеціальною правовою нормою 6) (далі лише „прожитковий мінімум – тобто 2 020,- Кч) на 1 день проживання, якщо термін перебування не перевищує
30 днів, тобто 1 010 Кч/день
• 15 прожиткових мінімумів, якщо перебування на території ЧР має перевищити 30 днів (тобто 30 300 Кч),
за кожний наступний місяць сума збільшується на
2 прожиткові мінімуми (тобто на 4 040 Кч),
• 50 прожиткових мінімумів, якщо йдеться про перебування на території ЧР з метою ведення підприємницької діяльності, яке має перевищити 90 днів
(тобто 101 000 Кч), або
б)
документу, який підтверджує, що всі видатки,
пов’язані з перебуванням іноземця, будуть оплачені за нього або про те, що служби будуть надаватися
йому безкоштовно.

2.
Наявність фінансових засобів для перебування,
вказаних у пункті 1, можна довести

а) випискою з рахунку відкритого в банку на ім’я іноземця, з якого ясно, що іноземець може під час перебування в ЧР розпоряджатися коштами у розмірі,
вказаному у п. 1, або

б) іншим документом про фінансове забезпечення,
напр., дійсну міжнародну кредитну карту.

3. Іноземець, який буде навчатися на території країни, повинен пред’явити у якості документу, що підтверджує наявність фінансових коштів для перебування,
зобов’язання, видане зі сторони державного органу
або юридичної особи, у тому, що забезпечить перебування іноземця наданням грошових засобів у розмірі прожиткового мінімуму у розрахунку на 1 місяць
планованого перебування, або документ про те, що
всі видатки, пов’язані з навчанням та проживанням,
будуть оплачені приймаючою стороною (навчальним
закладом). Якщо сума не досягає потрібного розміру,
іноземець повинен додати документ про наявність фінансових коштів у розмірі різниці між сумою прожиткового мінімуму та сумою, яку зобов’язується оплачувати приймаюча сторона на час планованого перебування в шенгенській країні, максимально у розмірі
6 прожиткових мінімумів. Документ про забезпечення фінансовими засобами можна замінити рішенням
або договором про надання ґранту на підставі міжнародної угоди, дійсної і для Чеської Республіки.
4. Іноземець віком до 18 років повинен підтвердити
наявність фінансових засобів для проживання відповідно до пункту 1 у половинному розмірі.
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

43


12. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Що станеться, якщо іноземець не відповідає якійсь
з вище вказаних умов? Напр., йому заборонено
в’їжджати на територію однієї з країн Шенгену?

Іноземцю, який не відповідає всім цим умовам, має
бути заборонено в’їжджати на територію шенгенського простору, за винятком, якщо якась з шенгенських країн з гуманітарних причин або з причин національних інтересів або на підставі міжнародних
зобов’язань вважає доцільним відступити від цього
принципу. У цьому випадку іноземець зможе в’їхатии на територію даної країни, яка повинна повідомити
про це інші країни Шенгену.

Тобто за певних умов і у випадку невідповідності
всім умовам для видачі єдиної шенгенської візи можна видати візу шенгенського формату – однак не єдину шенгенську візу, а візу, дія якої територіально обмежена на одну країну (у деяких випадках – на декілька країн) Шенгену. Іноземець, що отримав таку візу,
може перебувати на території лише тієї країни, яка видала дану візу (а не на території всіх країн Шенгену).
Віза з обмеженою дією на територію однієї країни
Шенгену як правило видається у наступних випадках:

• іноземець подає заяву про надання наступної короткострокової візи у момент, коли у нього закінчилась дія
єдиної шенгенської візи типу С, тобто він вже використав 90 дозволених днів, але потребує повернутися на
територію Шенгену ще до того, як пройде 6-місячний
термін від дня першого в’їзду на територію Шенгену;
44


• виїзний документ, в який була вклеєна віза, не визнається всіма шенгенськими країнами;
• шенгенська країна, яка розглядає заяву про надання шенгенської візи, вирішить, що, незважаючи на
невідповідність іноземця якійсь з умов для надання
єдиної шенгенської візи, видасть йому візу – у цьому випадку дана країна повинна повідомити інші
шенгенські країни.
І надалі діє принцип, що кожна заява розглядається
індивідуально, і що перевіряються всі подані документи включно мети подорожі та ін.

Які документи необхідно пред’явити при поданні
заяви про надання єдиної шенгенської візи?

Іноземці додають до заяви про надання візи наступ
ні документи:
а) дійсний закордонний паспорт (виїзний документ)


в який можна вклеїти візу;
б) документи, що підтверджують мету та деталі планованої подорожі (див. нижче).

Орієнтовний огляд необхідних документів:

підтвердження мети подорожі

• письмове запрошення;
• виклик;
• організована поїздка;
• інший документ, який підтверджує мету подорожі;
перевірка способу транспортування та повернення

• зворотній проїзний квиток/ авіаквиток;
• гроші на бензин або страхування машини;
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

45


підтвердження наявності коштів на проживання

готівка у формі вільноконвертованої валюти, дорожні чеки, чекові книжки для рахунку у іноземній валюті, кредитні карти або будь-які інші засоби
з джерел у іноземній валюті;
розмір фінансових засобів для проживання повинен відповідати тривалості та меті перебування та
прожитковому мінімуму у відвіданій країні або країнах Шенгену;
• орієнтовні суми, наявність яких вимагається для перетину зовнішніх кордонів Шенгену, встановлюються кожного року внутрішньодержавними інструкціями окремих країн;
в ЧР орієнтовні розміри фінансових засобів встановлюються відповідно до закону про перебування
іноземців на території ЧР;
забезпечення житлом

• резервація в готелі або в подібному місці;
документи, що підтверджують наявність договору про оренду або права власності на нерухомість
у країні проживання, веденого на ім’я заявника;
якщо іноземець вказує, що буде мешкати у іншої
особи або в якомусь готелі тощо, дипломатична місія та консульство повинні перевірити, чи справді
іноземець там мешкає;
страхування на час подорожі

• підтвердження, що заявник має відповідне індивідуальне або групове страхування на час подорожі для
покриття видатків, які можуть виникнути у зв’язку

з поверненням на батьківщину по причинам стану
здоров’я, у зв’язку з невідкладною медичною допомогою та/або невідкладним лікуванням в лікарні;

заявник в принципі мав би заключити страхування в країні, в якій має постійне місце проживання;
якщо останнє неможливе, він повинен заключити
страхування в іншій країні; якщо страхування за іноземця заключить особа, яка запрошує, страхування
потрібно заключити у тій країні, де дана особа має
постійне місце проживання;
• страхування має бути дійсним на території всіх шенгенських країн та країн, які застосовують шенгенські acquis, та покривати весь час перебування іноземця;
• мінімальне покриття страховки складає 30 000 EUR;
Інші документи, які можуть вимагатися
у разі необхідності

документ про місце проживання та документ про
шлюб з країни проживання;
• згоду батьків у неповнолітніх осіб;
документ про соціальне та професійне становище
заявника;
• запрошення.
Де можна подати заяву
та отримати шенгенську візу?

Заяву про надання шенгенської візи можна подати
у будь-якому представницькому органі шенгенської
країни, який розташований на території третьої країни. Тобто заяву не можна подати у представницькому
органі всередині Шенгену (напр., австрійське посоль


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

47


ство в Празі від 21 грудня 2007 р. вже не зможе вида
вати шенгенські візи)
Вирішуючи те, у представницький орган якої шенген
ської країни подавати свої заяву про надання візи,
потрібно зважити наступні фактори. Шенгенську візу
вам зможе видати лише орган країни, яка є:


• головною або єдиною метою вашої подорожі або
• першою шенгенською країною, кордони якої ви перетнете для в’їзду на територію Шенгену або
• у випадку транзиту через територію декількох країн
це буде перша країна, на територію якої ви в’їдете.
Приклад: Громадянин третьої країни вирішить протягом своєї 10-денної відпустки відвідати Європу. Він
підготує план подорожі, під час якої хоче провести
5 днів у своїх друзів в Празі. Перед поверненням додому він хоче відвідати Берлін та Париж, зважаючи на
короткий час відпустки, він планує там провести по
2 дні. З плану подорожі випливає, що ЧР є головною
метою його європейської подорожі. Заяву про надання шенгенської візи тому він подає у чеські представницькі органи.

Що стосується місця подання заяви, закони ЧР встановлюють єдину умову – легальне перебування на
території країни, в якій подається заява. Тобто не
обов’язково подавати заяву лише у країні постійного проживання.

Приклад: Громадянин України зможе подати заяву про
надання шенгенської візи у представницькі органи ЧР
в Москві під час свого перебування в Російській Федерації у якості туриста.


Якщо йдеться про національну довгострокову візу,
то заява може подаватися – відповідно до закону про
перебування іноземців – у представницькому органі
або генеральному консульстві ЧР, які можуть знаходитися і на території якоїсь з шенгенських країн. Тобто
і громадяни третіх країн, що проживають на території
однієї з країн шенгенського простору, зможуть подавати заяву на надання чеської довгострокової візи у даній
країні. Однак віза, видана представницьким органом
ЧР на території шенгенського простору матиме характер візи типу D, тобто дозволятиме іноземцеві тільки
в’їзд та пересування по території Чехії, через територію
інших шенгенських країн іноземець, на якого поширюється візовий обов’язок, зможе лише проїжджати транзитом протягом максимально 5 діб, і тільки напрямком
до Чеської Республіки, яка видала візу.

Іноземець, який має дозвіл на проживання в одній
з країн шенгенського простору (а також у Швейцарії
та Ліхтенштейні), після 21 грудня не буде потребувати
шенгенську візу для в’їзду до ЧР (і проживання тривалістю до 3 місяців) та зможе подорожувати по шенгенському просторі максимально до 3 місяців. Дозвіл на
перебування, виданий вище вказаними країнами іноземцеві з візовим обов’язком та дійсний закордонний паспорт замінять потрібну в інших випадках візу.

Скільки часу треба буде чекати на видачу візи?

Опрацювання заяви про надання шенгенської візи, як
правило, триває від 2 до 10 робочих днів.

При опрацюванні заяви про надання довгострокової візи проводиться ретельніша перевірка відпо


грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

49


відності всім умовам, тому строк опрацювання заяви є довшим. Термін для опрацювання заяви про надання чеської візи для перебування строком понад
90 днів скорочується на 90 днів моментом публікації
новели закону про перебування іноземців, в окремих
випадках його можна буде продовжити на 120 днів.

Як будуть рахуватися дні,
проведені на території Шенгену?

Короткострокова віза типу С, що найчастіше використовується, дозволяє іноземцю перебувати на території Шенгену протягом строку, який не перевищить
90 днів в рамках шестимісячного періоду від дня першого в’їзду на територію шенгенського простору.

Точна кількість днів, вказана у візі, відображає
мету подорожі, тому візу можна видати, напр., тільки
на 10 днів. Важливо також те, чи йдеться про візу на
один, два чи більше в’їздів.

У випадку візи на два чи більше в’їздів можна виїхати та повторно в’їхати на територію шенгенського
простору. Кількість днів, проведених в різних країнах
Шенгену, при цьому підсумовується.

Як рахується перший можливий день для подання
нової заяви про наступну короткострокову шенгенську візу, тобто і чеську візу?

Заява про надання візи можна подати будь-коли, перший можливий день для подання заяви ніяк не встановлюється, тобто ніяк не обмежується. Іншою справою є дійсність наступної шенгенської візи, що виходить з вище вказаної умови 90 днів у шестимісячному

50


терміні, тобто дійсність наступної шенгенської візи виходить від дня завершення дії попередньої візи.

Чи вплине кількість днів, проведених у інших країнах шенгенського простору на дійсність чеської короткострокової візи з метою працевлаштування?

Короткострокові візи (включно віз, виданих з метою
працевлаштування у країні, яка видала дану візу), які
видаватимуться ЧР після 21 грудня, матимуть стандартну форму шенгенської короткострокової візи, тобто дозволятимуть іноземцеві в’їзд та перебування не тільки
на території ЧР, але і в інших країнах Шенгену (а також
у Швейцарії та Ліхтенштейні). Однак час цього перебування – відповідно до типу візи – не може бути більшим, ніж 3 місяці у рамках шестимісячного терміну від
дня першого в’їзду на територію Шенгену; перебування
в ЧР та інших шенгенських країнах при цьому буде підсумовуватися.

При підрахунку днів дійсності візи не вирізняється
кількість днів, проведених в ЧР та в іншій шенгенській
країні, вирішальною є загальна сума днів, проведених
на території Шенгену.

В який закордонний паспорт
можна видати шенгенську візу?

Для того, щоб можна було вклеїти візу в закордонний
паспорт, він повинен відповідати наступним основним
умовам:

• він є справжній,
• у ньому є достатньо місця для вклеювання візи,
• він повинен дозволяти іноземцю під час дійсності
грошові перекази з Чехії в Україну від 160 CZK

51


візи виїхати з даної країни або повернутися в країну
походження або в’їхати на територію третьої країни.

Приклад: Візу для перебування строком понад 90 днів
не можна вклеїти в закордонний паспорт, дія котрого закінчується 2 місяці після подання заяви про надання візи.

Чи поміняються правила щодо запрошення на
візит, затвердженого поліцією у правах іноземців для шенгенських віз, виданих чеськими представницькими органами?

Запрошення на візит до Чеської Республіки, засвідчене поліцією, буде використовуватися і надалі. Запрошення, засвідчене поліцією, не означає право на видання візи, воно замінює собою документи про забезпечене проживання, про матеріальне забезпечення
та про медичне страхування.

Після 21 грудня 2007 р. вже не буде внутрішніх
кордонів, а ті іноземці, що отримають свої візи
в оточуючих країнах до цієї дати, не отримають
печатку про приїзд до Чеської Республіки, яка вимагається для реєстрації візи. Яким чином буде
вирішуватися ця ситуація?

Починаючи з 21 грудня 2007, поліція у справах іноземців не буде ставити печатки про перехід кордону
при в’їзді до ЧР. Іноземці з третіх країн і надалі матимуть обов’язок реєструвати місце проживання на території ЧР, тобто до 3 днів від дня в’їзду на територію
країни повідомити у поліції у справах іноземців про
місце проживання в ЧР (§ 93 закону № 326/1999 Зб.)

52


– у випадку, якщо це не зобов’язана робити сторона,
що надає житло.
Іноземець, який має національну візу типу D, не
може подорожувати по Шенгену, може лише проїжджати транзитом дорогою назад до ЧР. Чи можливо отримати візу типу D+C? Чи можна попросити замінити візу типу D на візу типу D+C у поліції
у справах іноземців в ЧР?

Такі дії неможливі, вже видану візу не можна буде додатково міняти – і технічний рівень забезпечення віз
не уможливлює будь-яке втручання до вже виданої
візи. Якщо іноземець, що має національну довгострокову візу типу D буде хотіти подорожувати по країнах
Шенгену, може після 21 грудня подати заяву про надання короткострокової шенгенської візи – втім, таку
заяву необхідно подавати у представницькому органі
у третій країні.

Візи типу D+C Чеська Республіка буде видавати після 21 грудня, раніше видані довгострокові візи не дозволятимуть протягом перших 3 місяців своєї дії подорожувати по інших країнах Шенгену. Візи типу D+C видаватимуться при заявах про надання довгострокової
візи, віза типу D, що дозволяє тільки транзит через територію шенгенських країн, буде видаватися у випадку невиконання всіх умов, встановлених шенгенськими стандартами.

Чи буде кількість днів, проведених у інших країнах
Шенгену, якимось чином обмежена, якщо іноземець буде мати національну довгострокову візу?

53

Як можна буде довести, що строк не було перевищено, якщо не існуватимуть внутрішні кордони?

Національні довгострокові візи ЧР, видані до 21 грудня 2007, не могли видаватися у відповідності до шенгенських стандартів, тому мають характер візи типу D,
яка дозволяє іноземцеві лише проїзд (максимально
5 днів) через територію інших шенгенських країн до
ЧР, яка видала дану візу.

Національні довгострокові візи ЧР, видані після
21 грудня, будуть стандартно видаватися у формі візи
типу D+C, яка має протягом перших трьох місяців своєї дійсності також дію шенгенської короткострокової
візи, тобто дозволяє подорожування по Шенгену у той
час. Після закінчення перших трьох місяців іноземець
має право лише на в’їзд та перебування на території ЧР, або на 5-денний проїзд через територію інших
шенгенських країн у напрямку до ЧР.

Національні довгострокові візи після 21 грудня видаватимуться у формі візи типу D.

Контроль за тим, чи не перевищив іноземець строки дозволеного перебування, справді не буде можливим на внутрішніх кордонах. Контроль за дотриманням режиму перебування, тим не менше, буде основним завданням реорганізованої служби поліції у справах іноземців, поліцейські будуть проводити вибіркові та цілеспрямовані контролі, спрямовані на викриття осіб, що перебувають на території ЧР нелегально.

ЗНАЙТИ ЧИ СКАЧАТЬ ПОДІБНУ ІНФОРМАЦІЮ, ФОТО:1 comments:

Анонім сказав...

Допомога у вирішенні візових питань в країни шенгенського договору!Підготовлюемо пакет документів для подачі в Польське посольство або візовий центр любого міста України!А також привозимо з Польщі бізнес контракти!тел 0667431268 Павло Олександрович

Дописати коментар

 
 
 

Як називають Полісся?

Поліщуки часто кажуть Полісьсе чи Палесьсе, східні слов'яни та казахи звуть Палессе, Полесье. Словаки та норвежці називають Polesie, чехи - Polesí, південні слов'яни - Polissja чи Полесие, Полесия, Полесје. Литовці іменують Polesė. Німці й шведи звуть Polesien, голандці - Polesië, латиши Poļesje, французи - Polésie. Англійці, італійці, іспанці, фіни - Polesia, рідше Polissia. Норвежці та естонці кажуть Polesje, греки Πολεσία, деякі євреї - פּאָלעסיע, вірмени Պոլեսիե, тайці โปเลเซีย, японці ポリーシャ, корейці 폴레시아, ті, кого найбільше звуть 中文, а турки як завжди - Polesiye.

Екскурсійні тури

Праліси Поліського заповідника | Містичне Камінне село | Чернігів незвичайний | Поліська вузькоколійка "Кукушка"

ВАШІ СТАТТІ

Ви живете на Поліссі чи маєте цікаві матеріали з історії поліського краю? ІЦ Полісся шукає регіональних дописувачів: студентів і журналістів, краєзнавців, істориків, усіх, хто бажає опублікувати свої авторські матеріали - новини, розвідки, дослідження. Особливо розшукуються небайдужі автори у містах: Рівне, Чернігів, Малин, Сарни, Ковель, Ніжин. Зголошуйтесь: icpolissya@gmail.com
 
Copyright © 2009-2022 ІЦ Полісся